Nasze przedszkole

Nasze przedszkole

LOKALIZACJA I BUDYNEK
Nasze przedszkole mieści się w miejscowości Przodkowo przy ulicy Gdańskiej 22. Powstało w 2017 roku. Z myślą o najmłodszych zaprojektowaliśmy przedszkole od zera. Wszystkie rozwiązania zostały zastosowane w celu zapewniania komfortu oraz bezpieczeństwa. Wyposażenie placówki posiada wszelkie wymagane atesty i certyfikaty. Drzwi wejściowe do przedszkola są zabezpieczone systemem monitoringu wejścia za pomocą kodu oraz domofonu. W całym obiekcie wykonano nowoczesną wentylację mechaniczną z systemem rekuperacji dzięki czemu przedszkolaki cały czas mają świeże i czyste powietrze. Sale dla dzieci są przestronne i nowocześnie urządzone. Każda sala posiada swoją własną szatnię oraz łazienkę.

SMACZNIE I ZDROWO
Kuchnia w przedszkolu jest nowoczesna i bezpieczna spełniająca wszystkie wymogi. Wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Posiadamy nowoczesne urządzenia m.in. piec konwekcyjno – parowy z funkcją naparowania. Pieczenie przy zastosowaniu pary pozwala ograniczyć ubytek masy produktu. Dzięki wykorzystaniu pary wodnej produkty zachowują maksymalną ilość witamin. Tygodniowe jadłospisy powstają o program kształtujący zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci.

POTRZEBY EDUKACYJNE
Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną realizując w salach metodycznych zajęcia z logopedii, terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną, elementów wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji oraz gimnastykę korekcyjną. Dzieci posiadające opinię o kształceniu specjalnym są zwolnione z opłaty stałej.
Przedszkole w ramach opłaty stalej oprócz realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego posiada bogaty program zajęć edukacyjnych dostosowanych do etapu rozwoju dzieci:
- język angielski
- Zajęcia rytmiczne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia muzyczno – ruchowe,
- zajęcia kulinarne
- zajęcia sensoryczne
- zajęcia z doświadczeniami i eksperymentami
- zajęcia logopedyczne
- opieka psychologiczna,
- gimnastyka korekcyjna
- zabawy ruchowe,
- zabawy manulano – konstrukcyjne
- bajkoterapia
- muzykoterapia,
- zabawy dydaktyczne
- zabawy tematyczne

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU HAPPY CHILDREN
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


6.30 - 7.45 Schodzenie się dzieci do przedszkola,zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy dydaktyczne, ogólnorozwojowe, konstrukcyjne, praca wyrównawcza, ćwiczenia słuchowe,oddechowe, przygotowanie pomocy i materiałów do zajęć i zabaw;
7.45 - 8.00 Poranna toaleta, mycie rączek, przygotowanie do śniadania;
8.00 - 9.00 Śniadanie, przygotowywane przez dzieci w miarę ich możliwości , zabiegi higieniczne;
9.00 - 10.00 zabawy paluszkowe, muzykoterapia, bajkoterapia, zajęcia programowe, realizacja zadań edukacyjnych w różnych strefach aktywności dziecka, czynności higieniczne;
10.00 - 10.15 II śniadanie, zabiegi higieniczne;
10.15 - 11.30 realizacja zajęć programowych w sali lub na świeżym powietrzu, praca indywidualna, w małych zespołach,z całą grupą,spacery,wycieczki,zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów, przygotowywanie do obiadu, zabiegi higieniczne;
11.30 - 12.15 przygotowanie do obiadu, kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu oraz umiejętności posługiwania się sztućcami, czynności porządkowe i higieniczne po posiłku;
12.15 - 14.00 Odpoczynek poobiedni, muzykoterapia, bajkoterapia - wychowanie przez czytanie- zabawy o charakterze relaksacyjnym i wyciszającym, praca w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, gry i zabawy tematyczne,zajęcia plastyczne,zajęcia dodatkowe,plac zabaw,czynności higieniczne;
14.00 - 14.30 Podwieczorek, zabiegi higieniczne;
14.40 - 17.30 Powtórzenie najważniejszych informacji poznanych w ciągu dnia – piosenek, wierszyków i słówek z języka angielskiego; Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,w kącikach zainteresowań,zajęcia o charakterze wyrównawczym, rozmowy indywidualne z dziećmi,porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci do domu;

Podane godziny zajęć są orientacyjne i mogą ulec przesunięciu

Tabela opłat

- 350 ZŁOTY opłata miesięczna (czesne)
- 200 złoty opłata wpisowa na każdy rok uczęszczania dziecka do przedszkola (w tej cenie mają państwo książki dla dzieci oraz całą wyprawkę plastyczną dla dzieci)
- 8,00 złoty dzienna stawka żywieniowa (odliczana podczas nieobecności dziecka w przedszkolu)
- opłata obowiązkowego ubezpieczenia PZU ( koszt około 30 złoty na rok szkolny)

Dzieci posiadające opinie o kształceniu specjalnym są zwolnione z opłaty stałej.

Wyprawka dla przedszkolaków

- szczoteczka plus pasta
- obuwie zmienne
- ubrania na przebranie w woreczku
- strój gimnastyczny w woreczku
- chusteczki higieniczne w pudełku

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami!