Zapisy

Aby zapisać swoje dziecko, pobierz, wypełnij i wydrukuj kartę zapisu zamieszczoną poniżej.

karta_zapisu_happy_children.odt (do wypełnienia na komputerze w programach takich jak Microsoft Office lub Libre Office)
karta_zapisu_happy_children.pdf (do łatwego wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami!